top of page

Stoffelijke wereld

Het stoffelijk bewustzijn behelst de kleurtrillingen van de chakra's en is onderdeel van de aardekrachten. Het lichaam dat het wezen uitkiest, heeft al een bepaalde trilling. Het wezen met zijn eigen trilling, maar ook met een rugzak waarin zijn lessen, zijn ervaringen en herinneringen aan vorige levens zitten, daalt in en dit alles vermengt zich met de trilling van het lichaam, waardoor het stoffelijk bewustzijn ontstaat.

In het stoffelijk bewustzijn kan de mens zijn pad vervolgen, daar zitten zijn lessen aan vast en heeft de mens ook de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Niemand wordt geboren zonder rugzak en steeds zal de mens een keus moeten maken wat hij uit de rugzak haalt, want het is de opdracht van de mens om aan het eind van zijn levensreis te kunnen zeggen: 'mijn rugzak is leeg, ik heb er datgene uitgehaald wat ik in dit leven nodig had'.

Er is een pad van bewustwording dat gaat over bergen en door dalen 
en je brengt naar een zuivere en kleurrijke wereld.

bottom of page