top of page

Denkwereld

De denkwereld bestaat uit: normen denken, persoons denken en het zuiver denken. De eerste laag is het normen-denken waarbij de denkkap is gevuld met regels, wetten, normen en waarden. Regels en normen komen via overdracht dus van de opvoeding van ouders, de buurt, de school, de maatschappij en de kerk. Het zijn onzuivere energieën. Via normen-denken doet men ervaringen op, die zijn persoonlijk en afhankelijk van het karakter, ervaringen en aanleg per persoon.

 

De tweede laag is het persoons-denken met de emoties, gevoelens en decgewaarwording. In de bekleding van de denkkap zitten de ervaringen die verbonden zijn met de emoties, dit is het stof-denken. Het is het denken in beelden en die komen uit dit leven. Ook fantasieën komen tot uiting in het persoons-denken, maar de bron hiervan kan in een onbewuste of onderbewuste laag gelegen zijn. Zolang je niet doorzien hebt dat het geen regels van jezelf zijn, maar dat het aangeleerde regels zijn, zullen die regels steeds weer aan je deur kloppen.

 

De derde laag is het het zuiver-denken. Het wezen geeft impulsen af aan het zuiver denken om de plekken die nog onbewust zijn te ontdekken. Het is het zonder beelden denken. Zo zijn er heldere momenten tussen het waken en slapen, dan is de denkkap nog uitgeschakeld en mogen de trillingen omhoogkomen. Er is geen emotie aan verbonden.

Het wezen geeft impulsen, signalen af aan het zuiver denken en daar kan een mens geen invloed op uitoefenen.

 

De denkkap staat voor de gedachtewereld van de mens en hoort bij het lichaam, bij de stof. Het versluiert je wezen. Het nu is belangrijk en het bekijken van de ballast die verhindert dat de mens zijn wezen volgt. Het is het zien van je gedachten. Gedachten zijn wel nodig om te functioneren maar je bent niet je gedachten. Emoties zijn gedachten uit de stofkap, die belemmerend werken. Een denkkap heb je als mens wel nodig maar probeer de werking er eens van te zien want een denkkap kan ook malen.

Het zuiver denken geeft de impulsen door om de mogelijkheid te geven die plekken die nog in het duister gehuld zijn te ontdekken. Het is je echte natuur. Het gaat erom de gedachten stil te zetten waardoor je impulsen ontvangt en dat is zijn in het nu.

 

Er is een pad van bewustwording dat gaat over bergen en door dalen 
en je brengt naar een zuivere en kleurrijke wereld.

bottom of page