top of page

Innerlijk weten

Stem_edited.png
Er is een stem van het authentieke zelf, een innerlijke stem in je leven, de stem van het Weten en er is een aangeleerde stem, die van de kennis en het ego. Alles wat je tijdens je opvoeding thuis en op school hebt geleerd, wat je weet over het leven, is kennis. Regelmatig zal de stem van de kennis zich willen manifesteren en de aandacht vragen, maar de stem van het Weten is sterker als je er naar luistert. Jij leeft in het verhaal wat jij creëert. Je bent het centrum van je waarneming en je verhaal bestaat bij de charme van je zienswijze.

 

De aangeleerde stem dirigeert en oordeelt over alles wat je doet of juist niet doet, wat je voelt en wat je ervaart. Die stem regeert voortdurend in je hoofd. Het is degene die je leven leeft, de grote leugenaar, de slaaf van je verlangens en van de eisen van het ego. Er is maar één manier om die stem te veranderen en dat is kijken naar de wijze waarop je over jezelf en het aangeleerde denkt.

 

Dus vraag niet wat de wereld nodig heeft, vraag niet wat anderen van jou verwachten. Vraag jezelf hoe je tot leven komt en trouw bent aan jezelf. Als je bereid bent naar een impuls te luisteren dan leg je daar je vertrouwen in, dan is er geen enkele twijfel, dan is dat je waarheid. De waarheid is niet in woorden te vatten. Waarheid kan je ervaren maar zodra je die probeert te omschrijven met woorden verteken je haar en is het niet langer je waarheid.

 

Er bestaat steeds weer een conflict, maar dat zit in de menselijke geest, niet in het universum. De stem van het Weten is krachtig en neutraal, maakt geen verschil tussen goed en kwaad. Keer terug naar je eigen bron, je eigen heelheid zoals die was voordat je leerde spreken. Wijsheid is iets anders dan kennis. Je bent wijs, je bent volbewust, wanneer je niet langer tegen je eigen impulsen handelt en in harmonie leeft met jezelf en de hele schepping. De eenheid die je in werkelijkheid bent, wordt geopenbaard, zodra je de wijsheid die je heeft geschapen, vertrouwt. Er is immers een oorspronkelijke eenheid, we ademen dezelfde lucht in, gebruiken hetzelfde water uit een bron, zitten in hetzelfde zonlicht en kijken naar dezelfde sterrenhemel. Het is de verbinding met de onzichtbare zuivere bron.

 

Door impulsen op te pakken vindt er uiteindelijk een verschuiving plaats van controle naar vertrouwen, een vertrouwen op de wijsheid van het universum en zijn creatieve bron. Laat je innerlijke stem tot je spreken.

Er is een pad van bewustwording dat gaat over bergen en door dalen 
en je brengt naar een zuivere en kleurrijke wereld.

bottom of page