top of page

Geestelijke wereld

In de Geestelijke wereld heeft ieder wezen een eigen plek waar het thuishoort op basis van het bewustzijnsniveau en de daarmee verbonden trilling. Als een mens overlijdt, laat de entiteit zijn stoflichaam los. De opgedane ervaringen zijn in de energie van de aura aanwezig en vormen een soort omslagdoek die het wezen mee terugneemt naar de Geestelijke wereld. De Geestelijke wereld is het thuisland van je wezen. Het wezen is wie je werkelijk bent. Het maakt gebruik van een menselijk lichaam, je kunt het zien als een overal, als werkmateriaal, om te onderzoeken en te leren.
Het wezen wil een grotere kijk krijgen, het wil groeien in bewustzijn. Dit is een drang die in ieder wezen aanwezig is, maar het wezen kan alleen maar via ervaringen leren en gaan begrijpen.

In de Geestelijke wereld zijn wezens en die kun je symbolisch zien als druppels in de zee en het is onderdeel van de Alkracht. Alles wat in deze zee aanwezig is zit ook in de druppel, maar het wezen is in het begin nog onbewust en kent zijn eigen inhoud niet. Elk wezen voelt op een gegeven moment de drang in zichzelf om een grotere kijk te krijgen op zichzelf. In zijn geestelijke vorm kan hij dit niet voor elkaar krijgen omdat een wezen geen denkkap heeft. Het gaat daarom op ontdekkingsreis en daalt in een stofvorm, om ervaringen op te doen en op deze wijze te gaan begrijpen en leren. Het hangt van het al aanwezige bewustzijnsniveau af en welke hiaten het wezen nog heeft, waar het mee bezig kan zijn. Op de planeet aarde heeft het wezen de mogelijkheid om te leren over alle aspecten van dualiteit en begeerte.
 

 

Er is een pad van bewustwording dat gaat over bergen en door dalen 
en je brengt naar een zuivere en kleurrijke wereld.

bottom of page