top of page

Silver

Vlag NL.jpg
Vlag FR.jpg
Vlag D.jpg
Vlag GB.jpg
Vlag zweden.jpeg
Silver-passage zonder tekst.jpg

Silver är en handräckning på din väg till utvecklingen av fullt medvetande. 
Häften tar upp varierande ämnen. Silver som du kan se som en lärare från Vishetens Värld, berättar på eget sätt och tar dig med till den världen. 
Låt dig stimuleras av titeln och färgen av ett ämne. 
När du klickar på ett häfte, öppnar det sig och du kan bläddra i det. 
Djupt inne i dig kommer det för ditt väsen att vara en fest av igenkännande.

Er is een pad van bewustwording dat gaat over bergen en door dalen 
en je brengt naar een zuivere en kleurrijke wereld.

bottom of page