top of page

Zuivere bron

De zuivere bron is de oorsprong van AL WAT IS. Deze bron beperkt zich niet alleen tot de aarde, maar omvat alles. 

Het is aan de mens om te gaan ontdekken dat het contact met de zuivere bron in hem zelf zit, want als een mens zich naar binnen richt, zal het contact er zijn.

 

Gedurende de dag of nacht worden er impulsen vanuit de zuivere bron doorgegeven aan de mens. In het begin is het misschien nauwelijks waarneembaar, want gedachten zijn sterk en gaan snel weer over tot de orde van de dag. Maar wanneer je trouw blijft aan een eerste gedachte of gevoel, dan is er een contact met de zuivere bron. Door terug te keren naar binnen ga je voelen wat bij je past waardoor impulsen van het zuivere weten mee omhoog komen, en zal deze zuivere energie door je lichaam gaan stromen.

De keuze momenten kunnen alleen in het NU bestaan, omdat alleen in het NU contact is met de zuivere bron. Het is een bewustwording van wat je eigenlijk van binnen al weet. Maar het contact is verloren gegaan door o.a. opvoeding, geloof, school en de normen en regels die de maatschappij en de mensen zichzelf opleggen. Blijf je op de buitenwereld gericht, dan zal er steeds weer onrust zijn. Soms kan dit tot besluiten of keuzes leiden die niet gemakkelijk zullen zijn, maar wel heel bevrijdend werken. Zo worden er wel kleine stappen gemaakt, naar wie je werkelijk bent en ga je steeds meer kracht en rust ervaren. 

Door een duik in het onbekende te nemen, ga je nieuwe wegen ontdekken en leer je gaande weg los te laten. Je bent dan niet langer meer onderdeel van de grijze massa, maar je trekt je eigen plannen. Je wilt zijn wie je werkelijk bent, in het diepste van je wezen en ervaart je werkelijke ik en dat wat je van anderen hebt overgenomen hoort niet meer bij je. Ieder nieuw inzicht brengt je dichter bij jezelf en zorgt ervoor dat je steeds meer energie oppakt vanuit de zuivere bron.

bottom of page