top of page

Tradities

Ieder mens is in dit leven is in een bepaald milieu terechtgekomen. In dat milieu waren een aantal regels, een aantal afspraken en ook al waren ze niet uitgesproken, men wist wel waar men zich aan te houden had. Het staat voor de tradities die je als basis in je leven hebt meegenomen en die je goed kent, maar waar je ook mee worstelt omdat je ze in je rugzak meedraagt. Veel mensen zijn trouw en loyaal aan de regels die ze van huis uit hebben meegekregen. Vaak zijn het verborgen regeltjes en afspraken die nog steeds een grote rol spelen.

Een gezin en de familie heeft een grote trekkracht op je als mens, waardoor je geen contact meer legt met het wezen. Het is goed om te weten dat een familie door het wezen is uitgekozen om lessen te leren. Op het moment dat je daar je lessen hebt geleerd heeft dat milieu ook geen functie meer voor het wezen en eigenlijk heeft de familie in die zin dan ook geen functie meer. Dus het wezen heeft het milieu nodig gehad om zijn lessen te leren, en als die geleerd zijn gaat het lesboek dicht en hoef je daar niet meer naar terug. Je kan gewoon contact houden, maar je komt op een gegeven moment in een fase tijdens je ontwikkeling dat je zelf keuzes wilt maken en die gaan veelal gepaard met strijd en strubbelingen met anderen en met jezelf. Het is je innerlijke drang die je voelt, die sterker en sterker wordt en die je verder op je pad wil helpen en dat heeft altijd consequenties.  

.

bottom of page