top of page

Paranormale wereld

Wanneer een mens zich met verschillende technieken bezighoudt, zoals bijvoorbeeld Reiki en Mindfulness en daarin zoekende is, zit hij alleen maar in de horizontale lijn van denken en is hij gericht op de buitenwereld. Eigenlijk ben je dan met allemaal los van elkaar staande situaties bezig en is er geen geheel, geen lijn in te zien omdat het wordt gevoed door de aardse krachten. Misschien denk je, dat je op deze wijze met je ontwikkeling bezig bent, maar uiteindelijk zul je ervaren dat je tegen een muur oploopt, waardoor je niet verder komt. 

Als je verder op je weg komt, groeit de mogelijkheid om de wereld op verschillende manieren te bekijken en er dan één geheel van te maken. Daarvoor heb je wel een bepaalde bewustzijnsgraad tot je beschikking die je alleen kan bereiken via de vrouwelijke component, want die neemt vanuit het wezen het initiatief en geeft signalen af van wat er moet gebeuren. De mannelijke component mag het dan in werking zetten.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden van de werking van de geestelijke zintuigen, die de brug is naar de geestelijke wereld.

-        De mens heeft in potentie de mogelijkheid om zijn eigen energie zo te richten op een ziek lichaamsdeel dat daardoor verbetering, heling kan ontstaan.

-        De mens in de blauwe trilling zal soms het idee krijgen dat er achter zijn hoofd, vanuit zijn nek, een stem klinkt. Het is de helderhorendheid.

-        De mens kan soms beelden zien die dwars door de beelden van zijn dagbewustzijn heen komen. Hij ervaart een dubbele kijk. Dit is helderziendheid.

Wanneer je nu voor het eerst in aanraking komt met de werking van de geestelijke zintuigen, accepteer dat als onderdeel van je stoffelijk bewustzijn. Accepteer het als deel van jezelf waar je verantwoordelijk mee omgaat. Zolang je het niet accepteert als deel van jezelf, en daar ook de verantwoording niet voor draagt, blijf je hangen in de eerste graad van bewustzijn.

 

.

bottom of page