top of page

Mannelijk en vrouwelijk

Wanneer een mens in het leven staat vanuit zijn mens-zijn, dan spreken we over de mannelijke en de vrouwelijke kant. De mannelijke kant wordt gezien als iemand die sterk in het leven staat, is altijd bezig met werken, bezig met actie, bezig met wilskracht. De vrouwelijke kant wordt gezien in een soort mildheid en zachtheid en laat zich veel meer voortdrijven door hetgeen wordt ervaren via emoties of gevoelens.

 

Doordat je een grotere kijk op je wezen gaat krijgen ga je ontdekken dat er een mannelijke en een vrouwelijke component aanwezig zijn en daar werkt het juist andersom. De vrouwelijke component neemt altijd het initiatief.

Die geeft signalen af van wat er moet gebeuren en dan mag de mannelijke component het in werking zetten, maar hij kan nooit op eigen houtje zomaar dingen gaan doen.

De mens die zoekende is om verder te komen op het pad zal een groot verschil, ervaren want de tegenhanger van de intuïtie in de menselijke kant is het instinct, dat bij het wezen hoort. Dat pad gaat gepaard met de worsteling van wat is nu datgene wat mij doet volgen naar wat het wezen van mij wil, en hoe ga ik het omzetten in de stof? Daarbij houdt de intuïtie zich alleen maar bezig met zaken buiten jezelf en wil je de poort naar binnen een stukje openzetten, dan volg je je instinct en ben je alleen maar met jezelf bezig wat zuiver is en rechtstreeks stroomt.Je zal moeten weten wie je bent, zal moeten weten hoe je gedragingen zijn, je ideeën en je standpunten. 

 

Als een mens echt op zoek gaat naar een voller, groter bewustzijn, houdt hij zich niet bezig met anderen, dan is er alleen maar: wie ben ik? Ik wil mezelf kennen, want daar moet ik het mee doen, ik moet kijken wat mijn wezen mij te vertellen heeft, want die weet tenslotte welke lessen ik heb.

Als je het onderscheid leert maken tussen intuïtie en instinct, maar ook tussen de mannelijke en de vrouwelijke component van je wezen, zul je gaan merken dat jouw mogelijkheden, ook de groeimomenten in je, veelvuldiger aan bod komen, veel groter zijn, veel meer bij je horen dan wat je nu ervaart in je leven.

Je kunt alleen maar voor jezelf kiezen of je verder op pad gaat. Pas dan komt datgene naar boven toe wat werkelijk zuiver is en in een doorlopende stroom staat met je eigen wezen. 

bottom of page