top of page

Communicatie

De mens die praat gaat steeds verder van zichzelf af, maar de mens die spreekt komt
dichterbij zichzelf. Maar wat is eigenlijk praten en wat is spreken. Zo praat je bijvoorbeeld met anderen over wat je beleefd hebt in een weekend of tijdens een vakantie, echter meestal wordt er niet geluisterd naar wat iemand echt te vertellen heeft. Die communicatie gaat dan langs elkaar heen. 

Dat gaat anders als mensen met elkaar spreken, want dat wordt gevoed vanuit het wezen en dat is een andere laag die meer verticaal loopt. Dan ervaar je dat er iets gezegd wordt wat de ander daadwerkelijk aangaat en is er respect. Het komt voort uit het contact met het wezen, waarbij de energie die verspreidt wordt belangrijk is en andere mensen aanraakt. Iemand ervaart het als het als fijn om in de buurt te zijn. 

Wanneer je verder op je pad bent vind je praten steeds minder belangrijk, want het gaat om die krachtige energie die zich via spreken verspreidt. Je kan rustig naar anderen kijken, want dat gaat zonder te oordelen of over anderen mee te praten, omdat uiterlijkheden wegvallen. Je bent wel in stoffelijke vorm aanwezig, maar het wezen doet hier niet aan mee. Het grote verschil is dat praten een menselijk gegeven is, maar als je verder op weg bent naar volbewustzijn, dan ontdek je dat het wezen een steeds grotere rol gaat spelen en je daar meer en meer mee in verbinding staat.

Geleidelijk aan ga je ervaren dat je je beter op je gemak voelt en minder onzeker bent. Zodra je verder op weg bent en met het bewustwordingsproces aan de slag gaat, zal het praten langzamerhand over gaan naar spreken.

bottom of page