top of page

Begeerten

Begeerten hebben te maken met een hebberigheid van de mens en komen voort uit de aangeleerde overleveringen vanuit je opvoeding, dat een eigen leven is gaan leiden. Alles waar het woordje 'moet' voor staat heeft ook met een begeerten te maken omdat men denkt niet zonder te kunnen, denkt anders geen plek te vinden in de maatschappij maar ook in zijn eigen menszijn of in de relationele sfeer.

Iedereen heeft zijn eigen begeerten, want zoveel mensen, zoveel begeerten.

 

Begeerten zeggen iets over het menszijn en zeggen niets over het wezen. 

Als er begeerte is naar seks, naar drank, naar drugs of naar roken, dan drukken deze een stempel op je menszijn, op je mogelijkheden, waardoor je een onvrijheid schept voor jezelf, die bovendien een flinke impact heeft. Ieder mens wil graag vrij zijn, echter: vrijheid in de zin zoals je het invult, is ook weer een begeerte. Want echt vrij zijn komt van binnenuit, komt vanuit je wezen.

Vanuit deze vrijheid leven is heel wat anders dan de vrijheid die je bijvoorbeeld denkt te ervaren als je een vakantie gaat boeken en je vakantiegeld inlevert. Je denkt misschien hierin vrij te zijn, maar een vakantie kan ook een begeerte zijn omdat je vindt dat je daar recht op hebt.

Al deze begeerten zijn een verlengstuk van de mens en zo zijn er verschillende motivaties die een mens gebruikt om zijn begeerten een plek te kunnen geven en te laten bestaan. Als je je daar bewust van wordt en tegelijkertijd de begeerten de deur uit gooit, dan zal je echt merken dat het leven er heel anders uit gaat zien.

bottom of page